Często Zadawane Pytania i Odpowiedzi

Poniżej znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie Wspólnot Mieszkaniowych lub innych nieruchomości

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie finansowe wspólnoty jest sporządzane raz na rok przez zarządcę nieruchomości. Jako dokument oficjalny, powinno być podpisane. Treść sprawozdania stanowi wykaz wpływów i wydatków z kont bankowych wspólnoty (rachunek zysków i strat) oraz wykaz aktywów i pasywów (bilans). 

Każdy właściciel powinien otrzymać od swojego zarządcy nieruchomości sprawozdanie finansowe raz w roku. Według ustawy powinno zostać ono dostarczone do właścicieli wraz z planem gospodarczym, jak i z wszelkimi uchwałami najpóźniej na 7 dni przed spotkaniem rocznym wspólnot. Spotkanie to natomiast powinno odbyć się najpóźniej do końca marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 

Rachunek Zaliczek Miesięcznych 

Rachunek zaliczek miesięcznych to de facto Twój rachunek miesięczny lub inaczej – Twoje miesięczne zobowiązanie wobec wspólnoty. Rachunek przygotowuje zarządca nieruchomości i standardowo powinien on zawierać wszystkie koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości, opłaty za miejsca postojowe, komórki lokatorskie, zaliczki na fundusz remontowy, na ratę spłaty kredytu, na podatki miejskie, jak i wszelkie zaliczki na wodę i ogrzewanie. Czasem mogą w nim być zawarte także inne pozycje. Rachunek powinien być wystawiany raz na miesiąc i zawierać wykaz kosztów obliczonych na podstawie faktycznego zużycia historycznego, jak i aktualnego, zaakceptowanego przez właścicieli planu gospodarczego.

 

Udział w Nieruchomości

Udział w nieruchomości określa, jaka część budynku i gruntu należy do Ciebie. Oprócz Twojego mieszkania istnieją części wspólne nieruchomości, które należy utrzymywać wspólnie z innymi właścicielami i dzielić się kosztami z nimi związanymi. Wielkość swojego udziału najłatwiej znaleźć w Księdze Wieczystej lokalu, w akcie notarialnym zakupu nieruchomości, a także na dobrze przygotowanych przez zarządcę nieruchomości uchwałach. Może on być podawany w procentach (np. 1,4%) lub częściach (140/10000).

 

Spotkania Wspólnoty

Do końca marca każdego roku powinno odbyć się spotkanie roczne wspólnoty, którego organizatorem jest Zarządca. Zarządca powinien poinformować właścicieli nieruchomości o dokładnej dacie spotkania najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Poza spotkaniem rocznym właściciele lokali mają prawo w każdej chwili wnieść wniosek o organizację tzw. nadzwyczajnego spotkania. Aby spotkanie nadzwyczajne doszło do skutku, potrzebne jest zebranie minimum 10% głosów właścicieli wspólnoty. Zarządca na podstawie ważnego wniosku jest zobowiązany zorganizować spotkanie i poinformować o nim pozostałych właścicieli co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Udostępnij tą stronę znajomym

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pocket
Pocket
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp