RODO a Wspólnota Mieszkaniowa

Czy mogę uzyskać dane dłużników we wspólnocie mieszkaniowej gdy obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych? Sprawdź, czy zarządca może chronić dane dłużników dzięki RODO we wspólnocie mieszkaniowej?

Podsumowanie

RODO a Wspólnota Mieszkaniowa – Jak to pogodzić? Czy mogę uzyskać dane dłużników we wspólnocie gdy obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych? Tak! RODO we wspólnocie mieszkaniowej nie oznacza, że zarządca nieruchomości nie ma prawa udzielić informacjami o dłużnikach we wspólnocie.

  1. Każdy członek wspólnoty ma prawo uzyskać informację o stanie zadłużenia wspólnoty, wraz ze wskazaniem konkretnych dłużników i wysokości zadłużenia dla poszczególnych osób.
  2. Przepisy RODO obowiązują we wspólnotach mieszkaniowych, jednakże nie zwalniają zarządców z obowiązków udostępniania dokumentacji członkom wspólnoty.
  3. Przepisy ustawy o własności lokali oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności stanowią podstawę prawną dla członków wspólnot mieszkaniowych do żądania wszelkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu danej wspólnoty mieszkaniowej.

Kiedy obowiązują Przepisy RODO?

Przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie Danych osobowych (dalej RODO) weszły w życie już ponad dwa lata temu. Niestety nadal istnieje wiele niepewności związanych z ich obowiązywaniem we wspólnotach mieszkaniowych. Mieszkańcy wspólnot chcą znać szczegółowe dane dotyczące wszystkich członków wspólnoty, zaś zarządcy często zasłaniają się obowiązywaniem RODO i nie ujawniają żadnych informacji. Kto ma rację? Jak zwykle, prawda leży po środku. Niewątpliwie, przepisy o ochronie danych osobowych chronią osoby fizyczne przed nieuprawnionym udostępnianiem informacji na ich temat. Jeżeli jednak istnieje konkretna podstawa prawna, pozwalająca na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, nie dojdzie do naruszenia praw i wolności tych osób. Taką podstawą we wspólnotach mieszkaniowych są przepisy Kodeksu cywilnego (art. 200, w którym czytamy, że każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.) oraz ustawa o własności lokali w art. 13, 27 oraz art.29 ust.3.

Współwłaściciele powinni znać dane dłużników.

W przypadku zadłużenia wspólnoty mieszkaniowej z uwagi na zaległości w płaceniu opłat i zaliczek przez właścicieli lokali, pozostali członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą mieć dostęp do danych osobowych dłużników. Dane te obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wysokość zadłużenia. Muszą to być dane wystarczające do ewentualnego dochodzenia roszczeń przed sądem.

Co więcej, członkowie nie tylko mają prawo, ale i obowiązek dbania o sprawy wspólnoty. Wynika to z przepisów ustawy o własności lokali, m. in. art. 27: Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1. W art. 29. ust. 3  czytamy, iż: Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. W celu sprawnej i pełnej kontroli zarządu przez członka wspólnoty, niezbędne wydaje się udostępnienie mu wszelkiej dokumentacji wspólnoty, w tym informacji o poszczególnych dłużnikach.

Kiedy zatem stosujemy RODO?

Przepisy o ochronie danych osobowych mają zastosowanie w stosunku do podmiotów zewnętrznych, np. z którymi wspólnota zawiera umowy. Takimi podmiotami są podmioty trudniące się profesjonalnym zarządem wspólnot, pracownicy takich podmiotów oraz firmy ochroniarskie. W takich przypadkach wspólnota mieszkaniowa jako administrator danych osobowych właścicieli lokali powierza dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pamiętajmy, że nie ze wszyscy kontrahenci wspólnoty będą mieli dostęp do danych osobowych. (Np. firma świadcząca usługi ogrodnicze). Z takimi podmiotami wspólnota nie musi zawierać umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.    

Należy pamiętać, że firmy współpracujące ze wspólnotami mieszkaniowymi mogą przetwarzać dane osobowe lokatorów do celów realizacji umów zawartych ze wspólnotą. Nie mogą ich wykorzystywać w innych celach bez wyraźnej i konkretnej zgody tych osób. Pamiętajmy zatem, że podawanie danych osobowych do publicznej wiadomości, np. wywieszanie ich na tablicach we wspólnocie, wykracza poza krąg podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych, jest więc niedozwolone.

Masz wątpliwości co do Twojej wspólnoty?

Platforma Porownaj-Czynsz.pl współpracuje z ekspertami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Skorzystaj z darmowej porównywarki czynszów is sprawdź czy twój miesięczny czynsz odbiega od normy i gdzie dokładnie kryją się różnice w wysokości opłat.

Potrzebujesz porady w sprawie dotyczącej twojej wspólnoty mieszkaniowej? Sprawdź kto z nas mógłby ci pomoc i zobacz naszych partnerów lub skontaktuj się z nami.

Kilka słów o autorce: Barbara Kurowska-Bajkiewicz, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zajmuje się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi wspólnot mieszkaniowych, ochroną danych osobowych oraz obsługą prawną przedsiębiorstw.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rodo we Wspolnocie Mieszkaniowej
Ekspertyza
Barbara Kurowska-Bajkiewicz

RODO a Wspólnota Mieszkaniowa

Czy mogę uzyskać dane dłużników we wspólnocie mieszkaniowej gdy obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych? Sprawdź, czy zarządca może chronić dane dłużników dzięki RODO we wspólnocie mieszkaniowej?

Read More »

Udostępnij tą stronę znajomym

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pocket
Pocket
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp